AMSTERDAM - Op de zorg kan jaarlijks tot acht miljard euro worden bezuinigd als artsen afzien van overbodige en ondoelmatige behandelingen.

Zo kan de kostenstijging de komende jaren worden opgevangen, concludeert oud-minister van Volksgezondheid Ab Klink volgens de Volkskrant in een rapport dat vrijdag wordt gepresenteerd.

Om te bekijken hoe de stijgende zorgkosten kunnen worden opgevangen sprak Klink met bestuurders, artsen en hoogleraren. Er zou sprake zijn van een enorme verspilling.

Radicale ingrepen zoals het verhogen van premies of het invoeren van wachtlijsten zijn volgens de professionals te vermijden met kwaliteitsverbetering.

Door complicaties te vermijden, medicatiefouten te voorkomen, therapietrouw te bevorderen en meer tijd uit te trekken om samen met patiënten te beoordelen of behandelen nog zin heeft hoeft volgens hen minder zorg te worden verleend.

Artsen en specialisten

Van de dertig miljard euro in de zorg die wordt verleend door artsen en specialisten kan volgens Klink acht miljard euro worden vermeden. "In de praktijk kan dat lager uitvallen, maar minstens zes miljard is haalbaar."

De initiatieven moeten volgens hem van de werkvloer komen. "Nu is de prijs bepalend en zo ontstaat productiedruk. Daardoor is er nóg minder tijd voor de patiënt, nóg minder ruimte in de agenda om bijvoorbeeld therapietrouw te bevorderen."

Het gevolg is volgens hem minder kwaliteit en meer behandelingen, wat tot meer kosten leidt. "Dat vliegwiel moeten we omdraaien."

Positief

In de Tweede Kamer wordt positief gereageerd op het advies van Klink. PvdA, CDA en VVD scharen zich er achter.

PvdA-leider Diederik Samsom ziet het advies als een ondersteuning van zijn eigen visie met daarin een grotere rol voor de huisarts en de wijkverpleegkundige. ''Je kunt betere zorg leveren en tegelijk geld besparen, als je je niet richt op zoveel mogelijk behandelingen, maar op de beste behandelingen.''

Ook CDA-leider Sybrand Buma is het eens met Klink. ''Advies van een kenner samen met mensen uit de zorg. Aan de slag hiermee'', twittert hij.