DEN HAAG - GroenLinks wil dat de Europese Unies boetes gaat opleggen aan farmaceutische bedrijven als zij te veel geld vragen voor hun medicijnen.

De boete moet kunnen oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van het bedrijf. Dat stelt de partij woensdag in een driepuntenplan.

''Ik vind dat de politiek fabrikanten moet dwingen hun gedrag te verbeteren. De gebruiker moet weer centraal komen staan'', aldus Tweede Kamerlid Linda Voortman. GroenLinks wil meer transparantie, onafhankelijke informatie en controle op Europees niveau.

De partij maakt zich zorgen over hoge medicijnkosten, overmedicatie en oneerlijke concurrentie, waar de afgelopen weken veel om te doen was.

Gezondheidswinst

Zo stelde het College voor Zorgverzekeringen in een concept-advies, dat uitlekte, om dure geneesmiddelen voor de ziekten van Pompe en Fabry niet langer te vergoeden. Dit omdat de prijs niet opweegt tegen de gezondheidswinst. Veel medicijnen zouden in het buitenland goedkoper zijn dan hier.

Voortman wil dat de farmaceuten openbaar maken wat de ontwikkeling van een nieuw medicijn heeft gekost. Zo kan worden gecontroleerd of de producent terecht veel geld vraagt voor het middel.

Daarnaast moeten farmaceutische bedrijven op hun websites duidelijk aangeven welke informatie objectief is en wat reclame is.

Afschrikwekkend

Tenslotte moet Eurocommissaris Joaquin Almunia (Concurrentie) actiever aan de slag met de controle op de sector. Hij moet meer mensen inzetten om de industrie in de gaten te houden en boetes opleggen.

Als snel wordt besloten tot het opleggen van een boete aan een farmaceutisch bedrijf, heeft dat volgens GroenLinks een afschrikwekkende werking op andere bedrijven.