AMSTERDAM - D66 dient vrijdag een wetsvoorstel in om een einde te maken aan de weigerambtenaar.

Dat maakt D66-leider Alexander Pechtold vrijdagavond bekend tijdens het COC-debat in de Rode Hoed in Amsterdam.

In de initiatiefwet staat dat weigerambtenaren niet langer tot ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. De partij had al eerder aangekondigd een wetsvoorstel te gaan indienen.

Verder regelt het wetsvoorstel dat in elke gemeente minstens twee ambtenaren van de burgerlijke stand werkzaam zijn die geen weigerambtenaar zijn.

Indien ambtenaren in een ontslagprocedure terecht komen, mogen zij volgens deze initiatiefwet geen beroep meer doen op de vrijheid van godsdient.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra is een van de indieners van het voorstel: "Na elf jaar discussie willen we dat de wetgever nu principieel uitspreekt dat het belang van uivoeren van de wet zwaarder weegt dan de mening van weigerambtenaren."

Al jaren wordt er gepraat over ambtenaren die gewetensbezwaren hebben om homostellen te trouwen. Het kabinet-Rutte had afgesproken hier geen verbod op in te stellen.

Initiatieven

Toen het kabinet viel zagen diverse partijen hun kans schoon om initiatieven te ontwikkelen. GroenLinks diende een motie in om het kabinet alsnog te komen met een voorstel tot verbod. Minister Spies liet afgelopen week weten hier niet aan te willen.

VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert wilde de weigerambtenaar verbieden via een wetsvoorstel over de rechtspositie voor ambtenaren wat op dat moment in de Kamer lag.

Het debat van homobelangenorganisatie COC is het eerste debat waarbij ook lijsttrekkers aanwezig zijn.

Zo zijn, naast Pechtold, ook GroenLinks-leider Jolande Sap aanwezig. Voor de andere partijen zijn Hennis-Plasschaert (VVD), Plasterk (PvdA), Van Toorenburg (CDA), Van Dijk (SP), Van Lammeren (PvdD), Brinkman (DPK) en Krol (50Plus).

Akkoord

Tijdens het debat daagden Pechtold en Sap de andere partijen uit om nog voor de verkiezingen tot een akkoord te komen om een aantal onderwerpen vast te regelen, waaronder een verbod op ontslag om de enkele reden dat iemand homo is.

Ook hopen D66 en GroenLinks een akkoord te bereiken over het lesbisch ouderschap en de mogelijkheid voor homo's om bloed te doneren.

Plasterk stelde dat hij hierover mee wil praten, maar wil dan wel het Lente-akkoord op de schop om bezuinigingen op voorlichting te kunnen terugdraaien. Hennis-Plasschaert confronteerde de andere partijen met het feit dat veel van de genoemde punten al voor behandeling in de Tweede Kamer liggen.

De VVD'ster stelde dat op 17 augustus in de Ministerraad wordt gesproken over het schrappen van de sterilisatie-eis voor transgenders.