DEN HAAG - Een verbod van discriminatie op grond van seksuele geaardheid moet in de grondwet worden opgenomen.

Dat wil de PvdA, die donderdag met een actieplan voor acceptatie van homoseksualiteit naar buiten kwam. Artikel 1 zou daarvoor moeten worden aangepast.

''Er mag nu niet worden gediscrimineerd op politieke gezindheid, ras, geslacht, geloof of leeftijd. Wat ons betreft komt seksuele geaardheid ook in dat rijtje'', aldus Tweede Kamerlid Ronald Plasterk. Hoewel discriminatie op welke grond dan ook al niet is toegestaan, wil de PvdA met de toevoeging benadrukken dat homodiscriminatie onacceptabel is.

Smartphone

De partij pleit verder voor extra maatregelen ''om de acceptatie van homoseksualiteit te verbeteren". Zo moet er een registratiesysteem komen waarmee geweld tegen homo's anoniem kan worden gemeld, via internet of een app op een smartphone.

De PvdA wil ook speciale hulpverlening en opvang voor homoseksuelen die het door hun etnische of religieuze achtergrond moeilijk hebben.

Toejuichen

Het idee om discriminatie op grond van seksuele geaardheid expliciet op te nemen in de grondwet is niet nieuw. In 2010 diende D66 al een wetsontwerp in met de toevoeging geaardheid en handicap.

Homobelangenorganisatie COC zou de stap toejuichen. ''Een verbod op homodiscriminatie in de grondwet heeft niet alleen symbolische waarde, maar ook juridische", aldus een woordvoerder.

Volgens het COC zal homoseksualiteit door de aanpassing van artikel 1 in de rechtbank aannemelijker worden als grond voor discriminatie.