DEN HAAG - De VVD denkt dat het nog jaren duurt voordat de eurozone in rustiger vaarwater komt. "Er is geen grote alomvattende oplossing voor de crisis", aldus VVD'er Mark Harbers.

Het Kamerlid deed zijn uitspraken tijdens een debat donderdag in de Tweede Kamer met Jan Kees de Jager over de financiële situatie in Griekenland. Ook de penibele positie van Spanje passeert de revue.

Het debat vindt plaats nog voordat het oordeel van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de situatie in Griekenland verschijnt. Dat wordt verwacht over een paar weken.

Minister van Financiën Jan Kees de Jager liet eerder al weten dat tot die tijd Nederland "uiteraard" niet zal instemmen met nieuwe uitbetalingen aan Griekenland.

Taaie aanpak

VVD en PvdA zijn het ermee eens dat dit rapport eerst moet worden afgewacht. Voor het CDA is wel "het einde van de coulance voor Griekenland in zicht".

"Het is aan Griekenland om ons te overtuigen dat ze de afspraken nakomen", benadrukte ook Harbers (VVD). 

Hij voorziet sowieso een "lange, taaie aanpak" voordat de euro weer in rustiger vaarwater is. "Er is geen alomvattende oplossing", reageert Harbers op speculaties over verschillende maatregelen om de euro uit het slop te trekken.

Terugtrekken

PVV-Kamerlid Tony van Dijck hamerde er tijdens het debat nogmaals op dat Nederland geen verdere steun moet verstrekken aan noodlijdende zuidelijke eurolanden.

"Je ruikt de beerput van het zuiden vanaf hier. Iedereen probeert maar paniekerig rust uit te stralen, terwijl onze minister al weken onzichtbaar is", zo analyseert hij de situatie.

Ook de ChristenUnie vraagt zich voorzichtig af of het niet tijd wordt voor De Jager "om de ultieme consequentie te trekken" nu het Griekenland nog steeds niet lijkt te lukken aan de voorwaarden van de euro te voldoen.

Slagkracht

GroenLinks, SGP en D66 roepen vooral om meer daadkracht in de eurozone. Kamerlid Bruno Braakhuis (GroenLinks): "We worden geregeerd door bankiers. Ministers nemen geen besluiten in het tempo en de omvang dat de crisis nodig heeft."

Hij vindt dat er juist moet worden doorgepakt, door onder meer een bankvergunning af te geven aan het Europese noodfonds ESM. Het ESM kan dan vrijwel onbeperkt geld lenen van de ECB dat op zijn beurt weer meer geld kan uitlenen aan schuldenlanden.

Duitsland heeft zich al tegen zo'n licentie gekeerd. Ook VVD en CDA voelen daar weinig voor.

Draghi

SP-Kamerlid Ewout Irrgang benadrukt vooral dat de Europese Centrale Bank (ECB) "een actievere rol" moet krijgen om de economie te stimuleren.

Op de vraag van Ronald Plasterk (PvdA) of dit betekent dat er meer bevoegdheden aan de ECB moeten worden overgedragen, antwoordde Irrgang: "De president van de ECB, Mario Draghi, heeft gesuggereerd dat dit binnen de huidige bevoegdheden valt."

Andere Kamerleden hadden moeite de uitspraken van Draghi van vorige week te duiden, dat hij er "alles" aan zal doen de euro te redden. Elly Blanksma (CDA) wijst op de grenzen van het mandaat van de ECB. Ongelimiteerd de geldkraan aanzetten kan daarmee in conflict komen, meent zij. 

Het merendeel van de Kamer steunt Draghi echter wel.

Reces

Het is de tweede keer dit zomerreces dat de Kamerleden naar Den Haag moeten terugkeren. Eerder bespraken ze de financiële steun aan Spanje.

Braakhuis (GroenLinks) speculeerde er al op dat het te verschijnen rapport over Griekenland een nieuwe aanleiding voor een debat kan zijn.

Lees alles over de schuldencrisis

Lees alles over Griekenland