DEN HAAG - Het aantal personenauto’s van 25 jaar en ouder, de zogenoemde oldtimers, neemt toe. Omdat ze extra vervuilend zijn, zouden ze uit de bebouwde kom moeten worden geweerd.

Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De uitstoot kan in 2015 lager uitvallen als er landelijk een milieuzone wordt ingesteld waarmee alle oldtimers uit de bebouwde kom worden geweerd, suggereert het bureau. Deze zones moeten wel substantieel groter zijn dan de huidige milieuzones voor vrachtwagens.

Het ministerie vermoedde al dat er de laatste jaren veel oldtimers worden geïmporteerd vanwege de belastingvoordelen en dat ze toch vaak een gewoon gebruiksartikel zijn.

Meer uitstoot

Doordat de 25-plussers onder de benzineauto’s geen geregelde driewegkatalysator hebben, stoten zij per gereden kilometer veel meer stikstofoxiden uit dan nieuwe auto’s. De geïmporteerde oldtimer-dieselauto’s hebben ook een zeer hoge uitstoot van fijn stof.

De oldtimers waren vorig jaar verantwoordelijk voor 5 procent van alle uitstoot van fijnstof door personenwagens. Van de uitstoot van stikstofoxiden is 10 procent afkomstig van oldtimers, terwijl maar 1,5 procent van alle gereden kilometers wordt afgelegd door oude auto's.

In 2015 zou het gaan om respectievelijk 5 en 15 procent. De stijging in de uitstoot van stikstofoxiden komt omdat de rest van het wagenpark steeds schoner wordt door Europese regelgeving.

De import van oldtimers beperken is niet mogelijk. Evenmin kan bij belastingvrijstelling onderscheid worden gemaakt tussen voertuigen die vanaf het begin in Nederland zijn geregistreerd en voertuigen die eerst in een ander land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte geregistreerd stonden.

''We halen dus met belastingvoordelen het afval van andere landen binnen en verpesten daarmee de lucht in onze steden'', reageert Milieudefensie, dat vindt dat het belastingvoordeel moet worden aangepakt. Volgens de organisatie is het bovendien de hoogste tijd om milieuzones niet alleen voor vrachtwagens maar ook voor vervuilende personenauto's te laten gelden.

Atsma

Staatssecretaris van Milieu Joop Atsma (CDA) pleitte eerder al voor de invoering van dergelijke milieuzones. Hij laat in een reactie aan NU.nl weten dat hij serieus naar het rapport wil kijken.

"Dit rapport bevestigt de vermoedens die we hadden: auto’s net ouder dan 25 jaar zijn de afgelopen jaren in flinke aantallen geïmporteerd en worden vaker voor dagelijks gebruik ingezet", aldus Atsma.

"Omdat deze auto’s sterk vervuilend zijn, zijn ze in hoge mate verantwoordelijk voor de luchtvervuiling in met name grote steden."

Utrecht

Onder meer Utrecht wil oude auto's gaan weren. Volgens het plan moeten dieselwagens ouder dan acht jaar en benzinewagens ouder dan twaalf jaar voor 2015 uit de stad verdwijnen.

En vooral de onlangs uit het buitenland gehaalde oldtimers rijden relatief veel kilometers, waarschijnlijk niet alleen voor de lol van de liefhebbers van oude auto's, maar gewoon voor dagelijks gebruik door de bezitters.