AMSTERDAM – Minister Gerd Leers moet zijn asielbeleid voor Somaliërs herzien. Dit heeft de Raad van State dinsdag besloten.

Volgens de uitspraak moet Leers bij asielaanvragen van Somaliërs beoordelen of ze te verwesterd zijn geworden om zich bij terugkeer te kunnen handhaven onder de streng islamitische leefregels van de groepering Al Shabaab.

Somalië kent al sinds 1991 geen functionerende centrale regering meer, waardoor in bepaalde gebieden van het land groeperingen als Al Shabaab er de dienst uitmaken.

Lijfstraffen

Volgens de Raad van State kunnen mensen die niet aan de strenge leefregels of de shariawetgeving voldoen in het land worden onderworpen aan zware lijfstraffen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde al in 2011 dat Somaliërs die moeten terugkeren naar gebieden in Somalië die onder controle staan van Al Shabaab, een groter risico lopen om in problemen te komen als zij verwesterd zijn.

Hoger beroep

Al eerder stelde de Raad van State dat afgewezen asielzoekers uit Somalië voorlopig niet mogen worden uitgezet naar hun land, nadat Leers een hoger beroep had aangespannen tegen een uitspraak van de rechtbank in Zwolle hierover.

Leers kan tegen de uitspraak van dinsdag niet meer in hoger beroep gaan.

De zaak was aangespannen door Somalische vrouw waarvan de aanvraag voor een verblijfsvergunning door Leers was afgewezen. Leers moet haar zaak nu opnieuw in behandeling nemen.

Protest

Momenteel protesteert een groep van tientallen uitgeprocedeerde Somaliërs al sinds maandagavond bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Bosch om aandacht te vragen voor hun situatie.

De Somaliërs zijn maandag weggelopen uit de vrijheidsbeperkende locatie (VBL) in Vught, waar ze waren ondergebracht. De Somaliërs noemen Vught een gevangenis en willen niet dat hun vrijheid wordt beperkt met onder meer een meldplicht. Ook willen ze een verblijfsvergunning.

Ter Apel

Eerder bivakkeerde de groep geruime tijd in een tentenkamp bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel (zie fotoserie).

De IND liet eerder op de dag weten dat de actie weinig zin heeft en dat de uitgeprocedeerde asielzoekers zich aan de regels moeten houden. De organisatie heeft ''een klemmend beroep gedaan" om terug te keren naar Vught. Volgens de dienst staat hun opvang in Nederland op het spel als ze dat weigeren.

Kinderpardon

Tweede Kamerlid Tofik Dibi (GroenLinks) stelt in een reactie dat hij vindt dat de uitspraak het nut aantoont van een kinderpardon, waar hij voor strijdt. "Ook bij minderjarige asielkinderen gaat het om verwestering. Kinderen die al jaren in Nederland wonen en hier opgegroeid zijn kun je niet uitzetten naar een land waar zij vreemden zijn."

Geert Wilders stelt in een reactie op Twitter weten dat hij de uitspraak een 'non-uitspraak' vindt.

Somalische vluchtelingen