AMSTERDAM - Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) wil weigerambtenaren dit jaar niet verbieden, ook al heeft de Tweede Kamer dit in een motie geëist.

Ze laat de Kamer weten dat dit volgens haar in een wet moet worden vastgelegd. Aan een wetsvoorstel wil ze gezien de demissionaire status van het kabinet niet meer beginnen.

Volgens Spies is uitvoering met een algemene maatregel van bestuur, zoals in 2008 geadviseerd door de Commissie Gelijke Behandeling, niet mogelijk.

Het inperken van de grondrechten van ambtenaren met gewetensbezwaren, waar volgens Spies sprake van is, kan alleen in een wet worden geregeld.

Motie

Initiatiefnemer van de motie, vertrekkend GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent, hoopte met de motie een einde te maken aan de weigerambtenaar. Een eerdere motie van het Kamerlid uit november werd door het kabinet ook naast zich neergelegd.

Ook wil Spies gemeenten niet oproepen om te stoppen met het aannemen van ambtenaren die geen huwelijken willen sluiten tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Hierover nam de meerderheid van de Tweede Kamer op de laatste dag voor het reces ook een motie aan.

Het CDA van Spies vormde begin juli samen met de andere christelijke partijen SGP en ChristenUnie de enige partijen die niet voor de motie van Van Gent stemden.

'Politieke onwil'

Van Gent reageert verontwaardigd op het besluit van 'weigerminister' Spies. "We moeten ons niet langer laten gijzelen door CDA, CU en SGP. Ik ben boos", laat de GroenLinks-politica maandag weten. Ze verwijt Spies 'politieke onwil omkleed met politieke smoesjes' en wil dat het verbod alsnog wordt geregeld na de verkiezingen.

De PvdA wil zo snel mogelijk een debat met de bewindsvrouw, laat Kamerlid Ronald Plasterk weten. "De minister moet gewoon doen wat de Kamer haar heeft opgedragen. Zij dreigt nu het reces te misbruiken om de wens van de Kamer te negeren." De Tweede Kamer komt in principe niet meer bijeen voor de verkiezingen van 12 september.

Boos

PvdA, D66 en GroenLinks zijn boos en teleurgesteld dat Spies geen einde wil maken aan de weigerambtenaar. ''Dit is geen kwestie van niet kunnen, maar van politiek weigeren'', twitterde GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent nadat Spies de Kamer maandag per brief had geïnformeerd. ''Ik ben boos.''

PvdA'er Pierre Heijnen, die zich net als Van Gent heeft ingezet niet langer gewetensbezwaarde trouwambtenaren aan te stellen bij gemeenten, was ook niet blij met de ''afwijzende reactie van het kabinet''. Gerard Schouw van D66 stelt begin augustus met een initiatiefwetsvoorstel te komen om de zaak alsnog te regelen. ''Spies doet niets aan weigerambtenaren'', aldus Schouw.