AMSTERDAM - De SGP organiseert volgende maand een rondleiding in de Tweede Kamer waar alleen vrouwen zich voor mogen aanmelden.

De orthodox-gereformeerde partij, een mannenbolwerk, doet dit voor vrouwen die wel eens een SGP-man 'in het wild' tegen willen komen.

De rondleiding wordt verzorgd door partijvoorlichter Menno de Bruyne, die geregeld groepjes belangstellenden over het Binnenhof leidt. Maar op 9 augustus doet hij dat alleen voor vrouwen. Ze mogen vragen stellen. "Op die dag duurt het vragenuurtje ruim drie uren", laat De Bruyne vrijdag weten.

Vrouwen vervullen een ondergeschikte rol bij de Staatkundig Gereformeerde Partij. Ze kunnen niet worden verkozen in het parlement, wat voortvloeit uit de interpretatie die de partij aan de bijbel geeft. De SGP stelt zich op het standpunt dat mannen en vrouwen een verschillende aanleg en roeping hebben.

Uitsluiten

De Hoge Raad oordeelde in 2010 dat de SGP vrouwen niet mag uitsluiten van kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De partij stapte naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, die het bezwaar van de SGP vorige week verwierp.

De partij vindt dat het gelijkheidsbeginsel met de 'ingrijpende' uitspraak zo absoluut wordt gemaakt dat politieke en religieuze vrijheden erdoor worden weggedrukt.

Overheid

De SGP is bezig na te gaan wat de consequenties van de uitspraak zijn. Niet uitgesloten is dat de overheid de SGP gaat verplichten de reglementen aan te passen zodat de partij vrouwen niet meer kan uitsluiten. Ook intrekken van de subsidie is een mogelijkheid.