DEN HAAG - Nederland heeft financiële steun bestemd voor verbetering van de justitiële sector in Rwanda opgeschort. Daarvoor was dit jaar 5 miljoen euro uitgetrokken.

Eerst wil het kabinet samen met andere EU-landen overleggen hoe het verder moet met de ontwikkelingshulp aan Rwanda.

Belangrijk daarbij is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag of Rwanda onmiddellijk stopt met het ondersteunen van rebellen in buurland Congo. De autoriteiten van Rwanda ontkennen die steun overigens.

De Verenigde Staten besloten eerder deze week 200.000 dollar aan militaire hulp op te schorten nadat experts namens de Verenigde Naties rapporteerden dat opstandelingen in Oost-Congo geholpen werden door Rwanda.

Nederlandse hulpprogramma's met onder meer non-gouvernementele organisaties gaan in Rwanda wel gewoon door.