DEN HAAG - De PvdA vindt dat er een maximum moet komen aan het aantal leerlingen in schoolklassen.

Dat zegt PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing tegen NU.nl.

Ze gebruikt de term 'megastal' uit de veehouderij, omdat ook daar de grootte puur een financiële reden zou hebben. "De klassen zijn te vol'', aldus Jadnanansing. ''Sommige docenten hebben te maken met klassen van meer dan dertig leerlingen".

Het Kamerlid stelt een maatschappelijke dialoog voor om het maximum vast te kunnen stellen, omdat de klassen alleen in overleg met de betrokken instellingen verkleind kunnen worden.

"Door de bezuinigingen worden scholen gedwongen om de klassen groter te maken", stelt de PvdA'er. "De werkdruk stijgt. Bovendien wordt voor aspirant-docenten het vak niet aantrekkelijker. Zeker niet nu de Kunduz-partijen een nullijn hebben afgesproken voor de komende twee jaar."

Jadnanansing stelt verder dat voor leerlingen in het passend onderwijs de gevolgen groot kunnen zijn, omdat juist daar de begeleiding optimaal moet zijn. Ze erkent dat er meer geld nodig is voor haar plannen, maar "er is een grens aan hoeveel je op het onderwijs kan bezuinigen."