BRUSSEL - De Griek Stavros Lambrinidis is benoemd tot de eerste speciale gezant van de Europese Unie. Hij moet het Europese mensenrechtenbeleid in de wereld gaan uitdragen.

Dat is woensdag in Brussel besloten. Lambrinidis begint op 1 september en krijgt een mandaat tot 30 juni 2014. De jurist was minister van Buitenlandse Zaken en vicevoorzitter van het Europees Parlement.

De benoeming past in de plannen van de EU om de Europese inspanningen voor mensenrechten en democratie elders op de wereld breder aan te pakken. Tot nu toe richtte de unie zich op bepaalde landen of thema's.