DEN HAAG - De SP wil de AWBZ reorganiseren, maar de rechten en toegankelijkheid van de langdurige zorg in stand houden. Oók als dat door de vergrijzing hogere premies betekent.

Dat zegt SP-Kamerlid Renske Leijten in een interview met NU.nl over de zorg.

"Er wordt gegraaid door dezelfde bestuurders die vervolgens in de krant erop hameren dat de AWBZ moet worden uitgekleed", vindt Leijten. "En ik denk dat je met fiks in de bureaucratie snijden misschien al een miljard kunt besparen."

"Ook moet kleinschaligheid worden gefaciliteerd, zowel wat betreft middelen als regels. Als het dan kost wat het kost, kan ík uitleggen dat we daar premie aan besteden."

Wachtlijsten

Leijten reageert ook op het verwijt van demissionair minister Edith Schippers (VVD) dat met het door de SP voorgestelde zorgsysteem van budgettering, de wachtlijsten weer terugkeren.

"Wachtlijsten ontstaan als er te weinig geld beschikbaar is voor de zorg, los van het systeem. De afgelopen jaren zijn miljarden extra de zorg in gepompt. Niet gek dat er dan wachtlijsten zijn verdwenen."

"Maar de marktwerking in de zorg is ten einde, zo hoor ik van alle kanten, alleen de minister weet dat nog niet."

Eigen risico

Verder hekelt Leijten het pleidooi voor een hoger eigen risico. "Het verdelingsvraagstuk koppelen aan ziek zijn en niet ziek zijn, vind ik onethisch. Alsof onze bevolking niet solidair zou willen zijn!"

"Mensen weten heel goed dat zorg niet gratis is. Wel is jaren verkondigd dat de patiënt consument is en récht heeft op zorg. Alsof je een televisie koopt. Dan ga je vanzelf ook eisen dat je wordt doorverwezen naar de duurdere specialist."

Lees het hele interview: 'Marktwerking in de zorg is denkfout'