AMSTERDAM - Grote steden krijgen extra mogelijkheden om huisjesmelkers in achterstandswijken aan te pakken.

Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) wil onder meer een verhuurverbod voor malafide huiseigenaren, schrijft ze woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het verhuurverbod maakt deel uit van een reeks maatregelen waarmee de bewindsvrouw wil voorkomen dat oude wijken in de grote steden verder afglijden. Ook wil ze de leefbaarheid in dit soort wijken drastisch verbeteren.

De plannen zijn een uitbreiding van de Rotterdamwet, die wordt gebruikt om kansarme bewoners te weren uit achterstandswijken. Spies concludeert uit de evaluatie van die wet dat de maatregelen uitgebreid moeten worden.

'Strijd aangaan'

Het kabinet wil de strijd aangaan met taalachterstand, voortijdig schoolverlaten en oplopende schulden bij bewoners. Zo zou in de wijken in Rotterdam-Zuid geëxperimenteerd kunnen worden met een plicht om een minstens een mbo-diploma te halen voor jongeren tot 23 jaar.

Ook zouden eisen moeten worden gesteld aan het taalniveau van peuterleidsters en wil het kabinet meer kansen creëren voor wijkbewoners, zoals extra impulsen voor de lokale economie.

Ontoereikend

Het gemeentebestuur van Rotterdam noemde de wet- en regelgeving eerder al ontoereikend en riep op tot een uitbreiding van de wet om verpaupering in achterstandwijken tegen te gaan. De minister neemt met de evaluatie een serie voorstellen die het college van burgemeester en wethouders heeft gedaan, nu grotendeels over.

De Rotterdamwet maakt het sinds 2006 onder andere ook mogelijk om kansarme bewoners te weren uit achterstandswijken. Uit de evaluatie blijkt dat Rotterdam de enige grote stad is die de wet daarvoor heeft ingezet.

Het verhuurverbod en de overige voorstellen moeten nog worden uitgewerkt. Het volgende kabinet moet besluiten nemen, zegt Spies.