DEN HAAG - De PVV wil pas op de plaats maken met het doorvoeren van marktwerking in de zorg.

De partij vindt dat de gang naar het marktwerkingsmodel rustiger moet worden aangepakt dan onder het kabinet Rutte het geval was.

Dat zegt PVV-Kamerlid Fleur Agema in een interview met NU.nl. Tijdens de afgelopen kabinetsperiode steunde de PVV het zorgbeleid van de regering.

"Teruggaan naar het vorige systeem zoals de SP wil, het budgetmodel, betekent maandenlange wachtlijsten en geen enkele prikkel om te verbeteren en te innoveren", aldus Agema.

"Tegelijkertijd is de vlucht naar voren van de VVD ook niet goed. Er zitten nog veel fouten in het marktwerkingsmodel."

Visie

Agema bestrijdt de uitlatingen van ex-PVV'er Marcial Hernandez, die had gezegd dat ze geen visie heeft op de zorg. "De reden dat ik tot nu toe geen visie heb geschreven, is dat alle visies van partijen inmiddels achterhaald zijn", aldus Agema.

"Dat vind ik oneerlijk. Ik ga niet een verhaal over de zorg schrijven dat over een paar jaar niet meer actueel is."

De PVV'er heeft met name oog voor mensen die niet meer zonder zorg kunnen: "Het grenspunt is de afhankelijkheid van zorg. Op die mensen die echt afhankelijk zijn, mogen we niets beknibbelen."

Zorgkosten

De stijgende zorgkosten wil de PVV bestrijden door de zorg kleinschaliger in te richten. De partij vindt niet, in tegenstelling tot minister Edith Schippers (Volksgezondheid), dat een hoger eigen risico en het uitkleden van de AWBZ onafwendbare maatregelen zijn.

"Het verhogen van het eigen risico is de grootste misvatting die in de zorg bestaat", aldus Agema. "Het remt mensen wel iets af, maar de kosten van mensen die zorg mijden zijn op termijn veel hoger."

Winstuitkering

Agema wil ook bezien of ze nu nog zou instemmen met het wetsvoorstel dat winstuitkering door ziekenhuizen aan investeerders mogelijk maakt.

Het omstreden voorstel werd van de Kameragenda gehaald toen het kabinet viel. Agema: "Het gaat om de kleine lettertjes en de zorgvuldigheid. Zolang zieke mensen er baat bij hebben, wil ik het zeker bekijken."

Lees het hele interview: 'Staatssecretaris Van Zanten heeft haar best gedaan'

Lees Twitterberichten over dit nieuws via NUlive