DEN HAAG - Het wordt eenvoudiger om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren.

De ministerraad heeft vrijdag het groene licht gegeven aan een voorstel van minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken om de Leegstandswet te veranderen.

Zo vervalt voor de gemeenten de verplichting om voor de te verhuren woning een maximale huurprijs vast te stellen. Ook mogen gemeenten niet langer eisen stellen die niet in de wet zijn opgenomen en wordt het mogelijk een pand meerdere keren tijdelijk te verhuren.

Dubbele lasten

De huizenverkoop verkeert in een diepe crisis. Mensen raken hun woning moeilijk kwijt. Als ze dan al een nieuw huis hebben gekocht, kunnen ze in de problemen komen door de dubbele lasten. Van verhuur van de oude woning werd toe nu toe vaak afgezien omdat de procedure ingewikkeld is.

Het kabinet gaat ook de strijd aan tegen onnodige leegstand. De maximale periode voor tijdelijke verhuur van huurwoningen die moeten worden gesloopt of gerenoveerd, wordt opgetrokken naar 7 jaar, een verlenging van 2 jaar.

Leegstaande kantoren

Ook kan er langer in leegstaande kantoren en andere panden zonder woonbestemming worden gewoond. Hiervan wordt de maximale duur van verhuur verdubbeld naar 10 jaar. Het kabinet hoopt het zo lucratiever te maken om lege kantoren tijdelijk te laten bewonen.

Mensen die huren op basis van de Leegstandswet hebben minder rechten dan reguliere huurders. Volgens de Leegstandswet moet een huurder vertrekken zodra de huurtermijn voorbij is.

Huiseigenaren en banken hebben daardoor meer zekerheid dat ze het pand leeg kunnen opleveren bij verkoop.

Enthousiast

De Vereniging Eigen Huis (VEH) reageert instemmend. ''We zijn blij dat er een einde komt aan de verschillen tussen de gemeenten in het toepassen van de regels", aldus een woordvoerder.

Ook juicht de VEH het toe dat de huizen vaker tijdelijk verhuurd mogen worden. De belangenvereniging drong de afgelopen jaren aan op versoepeling, zodat mensen met dubbele woonlasten hun woning eenvoudiger tijdelijk kunnen verhuren.