DEN HAAG - Ruim een halve eeuw na invoering van de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) in 1957 gaat de pensioenleeftijd omhoog.

Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde in de nacht van dinsdag op woensdag in met de plannen om volgend jaar te beginnen met het verhogen van de AOW-leeftijd, zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in hun begrotingsakkoord hebben afgesproken.

Van te voren werd al gerekend op instemming met een wetsvoorstel van minister Henk Kamp (Sociale Zaken), waarmee uitvoering wordt gegeven aan de AOW-plannen, omdat de vijf partijen van het begrotingsakkoord een meerderheid hebben in de Senaat. Ook de SGP stemde in met de plannen.

Kamp sprak na afloop van de stemmingen op de laatste vergaderdag voor het zomerreces van ''een doorbraak'' en ''een historisch besluit''.

Betaalbaar

Volgens hem is een hogere AOW-leeftijd van belang om de oudedagsvoorziening met de vergrijzing voor volgende generaties betaalbaar te houden.

Door aanname van het wetsvoorstel van Kamp gaat de AOW-leeftijd van 65 jaar in 2013, 2014 en 2015 steeds met 1 maand omhoog. In de jaren 2016, 2017 en 2018 stijgt de pensioenleeftijd met 2 maanden en in 2019 met 3 maanden. In dat jaar is de AOW-leeftijd dus 66 jaar. In 2023 wordt dat 67 jaar.

Onderzoeken

Op verzoek van GroenLinks-Senator Tof Thissen zegde de minister nog toe te onderzoeken of een betere overgangsmaatregel nodig is voor ouderen, voor wie het moeilijk is om een maand later uitkering van de AOW te ontvangen.

De PVV, SP en 50Plus vinden een hogere AOW-leeftijd nu niet nodig. Ook de PvdA stemde tegen. Volgens de sociaaldemocraten moet wel de pensioenleeftijd omhoog met de vergrijzing, maar moeten ouderen meer tijd krijgen om zich voor te bereiden.

PvdA-Senator Han Noten verweet Kamp zomaar te breken met het pensioenakkoord waarover lang was onderhandeld met werkgevers en vakbonden en waarin de AOW-leeftijd in 2020 een eerste stap van 65 naar 66 jaar maakte. De vakcentrales FNV, CNV en MHP reageerden na de stemmingen ook teleurgesteld dat hun akkoord ''terzijde is geschoven'' door de politiek.

ANBO

Ouderenbond ANBO is niet gelukkig met de verhoging van de pensioenleeftijd vanaf volgend jaar. Volgens de bond leiden de maatregelen tot 'onverantwoorde problemen' voor mensen die binnenkort met pensioen gaan.

De bond noemt het schrappen van, naar eigen zeggen, bijna alle stimuleringsmaatregelen om langer aan het werk te blijven, onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.

"Door de snelle invoering is er geen billijke overgangsregeling voor ouderen die het later ingaan van de AOW niet financieel kunnen opvangen. Ook de mogelijkheden uit het Pensioenakkoord -de doorwerkbonus, eerder of later de AOW opnemen- zijn geschrapt", aldus ANBO-directeur Liane den Haan.