DEN HAAG - De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met de invoering van de Nationale Politie.

De wet van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) kreeg de steun van de VVD, PVV, CDA, ChristenUnie en SGP.

De overige partijen stelden niet in te stemmen met de wet, omdat er nog een reeks wijzigingen in aantocht is.

Onder meer de PvdA, GroenLinks, D66 en SP wilden ''tot hun spijt'' niet akkoord gaan met ''een onvoldragen wetsvoorstel''. ''Dit is een principieel onjuiste gang van zaken'', vatte senator Thom de Graaf van D66 de bezwaren samen. In de Tweede Kamer werd de wet nog met algemene stemmen aangenomen.

Basisteams

De nieuwe Nationale Politie gaat 10 regionale eenheden, 43 districten en 168 zogeheten basisteams tellen. Een basisteam kan een wijk van een grote stad, meerdere gemeenten of één gemeente omvatten en telt tussen de 60 en 200 voltijdsbanen.

Op momenten dat een basisteam een tekort aan mankracht heeft, kan het een beroep doen op een flexteam. Elk politiedistrict krijgt een flexteam van minimaal 20 mensen. Hun belangrijkste taak wordt de ondersteuning van de basisteams.

Positief

De politievakbonden reageren positief. ''Na jaren onzekerheid bestaat er eindelijk duidelijkheid voor politiemensen", zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. ''Zo komt er eindelijk een einde aan de discussie, want het oude systeem was echt over de datum", aldus zijn collega Han Busker van NPB.

Bij cao-onderhandelingen dit voorjaar kwamen de bonden met minister Opstelten overeen dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen door de reorganisatie. Volgens hen moet er niettemin nog wel veel werk worden verzet om de nieuwe politiewet in de praktijk vorm te geven.

2015

De huidige politieorganisatie kent nog 25 regiokorpsen en het Korps landelijke politiediensten. In 2015 moeten die zijn opgegaan in één landelijk korps. Naast de tien regionale eenheden komt er een landelijke eenheid en een ondersteunende dienst voor bedrijfsvoeringstaken zoals ICT.

De Nationale Politie wordt 1 januari 2013 ingevoerd.