DEN HAAG - De provincie Friesland mag de kerndoelen voor de Friese taal vast gaan stellen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.

Ze heeft wel vooraf instemming nodig van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met deze wetswijziging. Het wil hiermee het gebruik van het Fries in Friesland bevorderen en bijdragen aan de kwaliteit van het vak Fries op scholen.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State. Het is de bedoeling dat het ingaat bij de start van het schooljaar 2013-2014.