DEN HAAG - De Tweede Kamer wil af van het verschijnsel weigerambtenaar.

Een ruime meerderheid steunde in de nacht van donderdag op vrijdag een motie hierover van Ineke van Gent van GroenLinks.

Van Gent haalde vorig jaar al een Kamermeerderheid voor het aanpakken van de trouwambtenaar die geen homoseksuele stellen wil huwen, maar het kabinet deed daar niks mee. Van Gent stelt nu een aanpak door middel van een algemene maatregel van bestuur (amvb) voor.

Spies

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken liet donderdag vooruitlopend op de motie al weten er niet voor te voelen die uit te voeren.

Bovendien wees Spies erop dat de wijziging die Van Gent wil niet via een amvb geregeld kan worden. Daarom is de motie technisch niet uitvoerbaar, aldus Spies. Ze denkt dat er betere wegen zijn, die bewandeld moeten worden door een nieuw, missionair kabinet.

Commissie Gelijke Behandeling

Van Gent vroeg zich af of het echt niet mogelijk was of om politieke onwil ging, waar het volgens haar meer op leek. Het GroenLinks-Kamerlid zei dat de Commissie Gelijke Behandeling eerder ook al op de mogelijkheid van een amvb had gewezen.

Nadat haar motie was aangenomen, riep Van Gent het kabinet op om voor 1 augustus een brief naar de Tweede Kamer te sturen waarin wordt aangegeven hoe haar voorstel wordt uitgevoerd.

De Kamer wil bovendien dat het kabinet de gemeenten oproept alvast geen weigerambtenaren meer aan te nemen. Een meerderheid steunde een voorstel van de PvdA daartoe. Ook de PvdA wil snel duidelijkheid van het kabinet hoe dit wordt uitgevoerd. Spies zei vooraf al een dergelijke oproep voorbarig te vinden.

Blijdschap

COC Nederland reageerde verheugd. ''Het is al de tweede keer dat een motie wordt aangenomen over weigerambtenaren", zegt een woordvoerder. "Als het kabinet nu geen einde maakt aan deze discriminatie, moet de Kamer echt een vuist maken. Bijvoorbeeld door zelf een initiatief wetsvoorstel in te dienen.''

Het COC verwacht van dit kabinet met een liberale premier dat het een einde maakt aan ''deze vorm van discriminatie op wat de mooiste dag van je leven hoort te zijn.''