DEN HAAG - De klassen in het basis- en voortgezet onderwijs worden voller. Gemiddeld is het aantal kinderen per klas met 4 procent gegroeid in 2011 ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat schrijft staatssecretaris Halbe Zijlstra van onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Het aantal leerlingen daalt, maar het personeelsbestand daalt nog veel harder. De Algemene Onderwijsbond (AOb) voorziet problemen onder meer omdat steeds minder studenten naar de pabo gaan en er dus in de toekomst nog minder docenten komen.

Momenteel is er nog geen tekort aan docenten op basisscholen, maar vanaf 2016 gaat dat fors oplopen, vreest de vakbond. In 2019 zullen er 2.700 docenten nodig zijn, zo schat de AOb. Die tekorten komen vooral in de steden voor.