DEN HAAG - Tweede Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven stappen per direct uit de PVV-fractie.

Dat hebben zij dinsdag bekend gemaakt. Ze blijven tot 20 september wel in de Tweede Kamer. Dan wordt de nieuwe Kamer geïnstalleerd, ruim een week na de verkiezingen op 12 september.

De politici gaan tot die tijd als groep verder onder de naam Groep Kortenoeven/Hernandez. Fractievoorzitter is Kortenoeven.

Eigen stijl

Hernandez (38) en Kortenoeven (57) hebben Kamervoorzitter Gerdi Verbeet in een brief gesteld niet meer als PVV'er onderdeel van de Kamer te willen zijn. Daarvan is Wilders "geheel in eigen stijl" per sms en tweet op de hoogte gesteld.

Volgens Kortenoeven hebben daarnaast nog vijf PVV'ers hem toevertrouwd dat ze zich gefrustreerd voelen over de gang van zaken rond Wilders.

In een persconferentie zei Hernandez: "Alles draait om Geert Wilders en hij houdt met niemand rekening. Hij beslist en speelt met de toekomst en levens van hem toegewijde mensen."

Verkiezingsprogramma

Vlak daarvoor presenteerde PVV-leider Geert Wilders het verkiezingsprogramma van zijn partij. Hij gaf voor de persconferentie aan nog van niks te weten. De partij maakt vrijdag de kandidatenlijst voor de verkiezingen bekend. "Ik vermoed dat mensen anticiperen op het uitkomen van de lijst."

Volgens Wilders is het verkiezingsprogramma "in een uitgebreide fractievergadering besproken. Het is unaniem aanvaard."

Halfuurtje

Maar Hernandez zegt "vele slapeloze nachten" te hebben gehad toen de fractie twee weken geleden het conceptverkiezingsprogramma mocht inzien. Dat deed voor hem de emmer overlopen.

"We mochten het allemaal een halfuurtje inkijken en uitsluitend zeggen wat we ervan vonden. Wie een kritische noot durfde te plaatsen, werd afgewimpeld." 

Kortenoeven voegde later toe dat er slechts enkele leden waren die kanttekeningen durfden te maken op het concept. "Wilders zei mij niet zo moeilijk te doen, want de helft van het verkiezingsprogramma was toch niet uitvoerbaar. Daarna heb ik het programma niet meer kunnen inzien, tot vanmorgen, net als de pers."

Kortenoeven zegt zich diep te hebben geschaamd dat hij zich heeft neergelegd bij het oordeel van Wilders de F-16 niet in te zetten om bondgenoten in Kunduz te hulp te komen. "Toen heb ik besloten bij de eerstvolgende ernstige gelegenheid, mij niet meer bij de omstandigheden neer te leggen."

"Dat is nu het geval. Het verkiezingsprogramma is volstrekt onaanvaardbaar. Alleen daarom sta ik hier, en niet om een of andere lijst."

Catshuis

Volgens Hernandez wist de fractie ook niets van de breuk in het Catshuis. "Er was zelfs geen mailtje of sms'je, behalve een mail van de fractiesecretaris om met spoed naar Den Haag te komen."

Terwijl volgens Hernandez alles eerst met de fractie overlegd zou worden. "Een paar dagen later hebben meerdere PVV'ers letterlijk op elkaar schouders zitten te huilen, vanwege deze schoffering van Wilders."

Hernandez stelt dat "incidentenpolitiek en de peiling van Maurice de Hond" voortdurend de koers van de partij bepalen. "Henk en Ingrid? Wilders weet niet eens wie dat zijn!"

Kim Jong-Un

Hij zegt dat Wilders "totaal vervreemd" is van de werkelijkheid. "Het is niet de bedoeling dat de Kamerleden excelleren, maar dat ze onzichtbaar zijn. Kim Jong-Un kan nog leren van dit mediabeleid."

"De glans is er na twee jaar bij de PVV echt van af. Als PVV-Kamerlid ben je alleen maar stemvee."

Hernandez is niet bereid om zijn integriteit verder op het spel te zetten. "Vandaag heb ik mijzelf vrijgevochten", zei hij zichtbaar geëmotioneerd.

Krijgsmacht

Hernandez en Kortenoeven gaan geen eigen partij beginnen, maar behouden tot de verkiezingen wel hun zetels "om nationaal en internationaal uit te leggen dat het van belang is om de dreigingen van deze samenleving met een goede krijgsmacht te pareren."

De Kamerleden waren voor de PVV sinds 2010 woordvoerders voor Defensie en Buitenlandse Zaken. Hernandez is bovendien ex-militair.

Daarna sprak Kortenoeven. "Geert Wilders zei mij twee jaar geleden de kans te bieden vrijheid en veiligheid te garanderen. En dat na de verkiezingen een krijgsraad zou worden belegd over de te volgen verkiezingen. Maar helaas hebben Wilders en zijn politburo al snel de nadruk gelegd op mijns inziens secundaire zaken als zorg en uitkeringen."

Politburo

Wilders was voor hem "een soort Michiel de Ruijter". Maar dat betekent volgens Kortenoeven niet "dat al zijn nukken en dictaten maar geaccepteerd moeten worden". Toch is dat wat Wilders volgens de ex-PVV'er wil en daarin wordt hij gesteund door zijn vertrouwelingen.

Kortenoeven beweert dat slechts enkele collega's zich 'heldhaftig' hebben verzet tegen de PVV "en zijn politburo". Zo heeft Justitiewoordvoerder Lilian Helder zich verzet tegen de uitspraak van Wilders dat rechters maar een andere baan moeten zoeken. "Daar is moed voor nodig," stelt Kortenoeven.

Hij noemt zijn afscheid van de partij een bevrijdingsmoment, maar ook een verdrietig moment. "Mijn held is van zijn voetstuk gevallen. Als Icarus, die te dicht bij de zon kwam."

Kortenoeven verwacht dat de problemen voor de partij hiermee alleen maar groter zullen worden. De PVV heeft hierop bovendien geen antwoord, denkt hij. "We willen met deze persconferentie alleen maar gebruik maken van de mogelijkheid ons uit te spreken voor ons gelijk."

Wilders spreekt in een reactie de verwijten tegen en zegt dat de voltallige fractie met het verkiezingsprogramma heeft ingestemd.

Volg reacties op dit nieuws op Twitter via NUlive

Kamerleden uit fractie PVV