AMSTERDAM - Ministeries, inspecties en diverse andere overheidsinstanties zijn regelmatig zelf betrokken bij grote misstanden. Bovendien stelt de overheid bij het aanpakken van misstanden het eigen belang boven dat van de burger.

Dat stelt de Expertgroep Klokkenluiders dinsdag tegenover NU.nl naar aanleiding van berichtgeving in het Nederlands Dagblad. Het Openbaar Ministerie en de recherche treden echter niet op.

"Wij hebben meldingen ontvangen van misstanden binnen vrijwel alle ministeries", zegt voorzitter Gerrit de Wit. Volgens hem zijn er diverse gevallen bekend waarbij opzettelijk valse rapporten werden geschreven.

Justitie zou bij enkele incidenten een 'merkwaardige rol' hebben gespeeld omdat overheidsorganen en bestuurders niet werden vervolgd.

De misstanden zijn opgenomen in een zwartboek dat later deze week naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De klokkenluiders willen nog geen specifieke voorbeelden geven.

Chronologie

"Het is eerder een chronologie van misstanden waarbij de overheid betrokken is. Het meest essentiële in dit zwartboek is dat overheidsinstanties direct in de verdediging schieten als een misstand wordt aangekaart", stelt De Wit.

"Dan heb ik het over het ontkennen of verdraaien van feiten. Instanties als Justitie of de Algemene Rekenkamer worden dan partij tegen de klokkenluider. De overheid zou eigenlijk in dienst moeten staan van de burger, maar in dergelijke situaties wordt dat volledig omgedraaid."

Grootste vijand

"De overheid is op dat moment je grootste vijand", benadrukt de Wit. "Belangen van personen die bij de overheid werken wegen zwaarder dan het belang van de burger. Alle leden van onze Expertgroep hebben met deze weerstand te maken gehad."

De groep wil dat een onafhankelijk onderzoeksinstituut de meldingen eerst onderzoekt voordat de namen van de betrokkenen openbaar worden.

Lees Twitterberichten over dit nieuws via NUlive