DEN HAAG - Niet door druk van de tabakslobby, maar vanuit tactische overwegingen heeft Nederland in 2009 zijn standpunt in Europese onderhandelingen over tabaksregels aangepast.

Dat stelt staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Onlangs bleek uit een rapport van de Algemene Rekenkamer hoe de tabakslobby in aanloop naar de Europese regelgeving probeerde het Nederlandse standpunt ten aanzien van minimumprijzen voor sigaretten te wijzigen van 'sceptisch' naar 'neutraal'.

Ook berichtte NU.nl dat huidig CDA-fractievoorzitter in de Senaat Elco Brinkman als vertegenwoordiger van sigarettenfabrikant Philip Morris in maart 2009 contact had met toenmalig staatssecretaris Jan Kees de Jager over dit onderwerp.

Nog dezelfde maand veranderde Nederland zijn standpunt in de Europese onderhandelingen naar 'neutraal'.

Inschatting

Weekers schrijft nu dat 'het juist is dat Nederland zich aanvankelijk kritisch heeft opgesteld ten aanzien van minimumprijzen'.

Volgens hem is echter tijdens de onderhandelingen 'een inschatting gemaakt welke onderwerpen haalbaar en realistisch waren' en heeft Nederland uiteindelijk een neutraal standpunt ingenomen 'in navolging van andere partijen die zich in de loop van het proces ook neutraal opstelden'.

"Besloten is prioriteit te geven aan punten die voor Nederland echt belangrijk waren, zoals ongelimiteerde minimumaccijns", zo besluit Weekers.

In de Europese tabaksregels is uiteindelijk geen bepaling over minimumprijzen opgenomen.