DEN BOSCH - SP-leider Emile Roemer heeft te doen met premier en VVD-voorman Mark Rutte. Dat zei hij zaterdag op het partijcongres in Den Bosch.

''Slapeloze nachten heeft hij, bij de gedachte dat de SP in het Torentje zit", refereerde hij aan eerdere uitspraken van Rutte.

Roemer zei dat hij Rutte wel gerust kon stellen. ''Mocht de SP straks in het Torentje zitten, dan komen de slaappillen gewoon terug in het basispakket", grapte Roemer voor 1200 SP'ers in de Brabanthallen.

Hij zei verder te begrijpen dat de liberalen nerveus beginnen te worden. ''Steeds meer mensen waarderen wat wij doen, hebben daar vertrouwen in en steunen ons in deze strijd."

Rommel

De SP-leider zei zin te hebben om na de verkiezingen van 12 september de ''rommel van rechts op te ruimen". Het zal nog wel moeilijk worden om ''je eigen huis te bouwen op de puinhopen van een ander''. ''Maar we doen het toch omdat we Nederland niet rechts laten liggen", zei Roemer.

De SP-leider zei verder dat hij soms hoort zeggen dat mensen zich van de politiek hebben afgekeerd. ''Dat is onzin en zelfs een grote belediging." Volgens Roemer is het juist andersom: ''Politici hebben zich afgekeerd van de mensen." Juist nu heeft de kiezer iets te zeggen, vindt Roemer. ''Blijft het liberaal of wordt het sociaal?"

Geen wijzigingen

De leden van de SP hebben met een ruime meerderheid ingestemd met de kandidatenlijst. Er werden geen wijzigingen aangebracht.

Op nummer 1 staat Emile Roemer, gevolgd door de zittende Tweede Kamerleden Renske Leijten en Ronald van Raak. Harry van Bommel en Jan de Wit maken de top-5 compleet.

De eerste nieuwkomer staat op nummer 15: Arnold Merkies, econoom en medewerker van de Tweede Kamerfractie. Na hem volgt hoogleraar en Eerste Kamerlid Eric Smaling.

Partijsecretaris Hans van Heijningen sprak van een mooie lijst. ''Dit is team-Roemer, waar we mee voor de dag kunnen komen", zei hij. Ook hebben de kandidaten geen moeite met de verplichte afdracht van een deel van hun salaris, aldus Van Heijningen.

Koopzondag

Door de overvloed aan koopzondagen komen kleine ondernemers en winkeliers in de knel. De leden van de SP willen dat het aantal koopzondagen beperkt blijft tot 12 per jaar. Dat voorstel van de afdeling Zoetermeer werd zaterdag op het congres door de partij overgenomen.

Het is daarom belangrijk dat er een gezamenlijke dag is waarop de meeste winkels gesloten zijn, vindt de SP.

Er is een uitzondering gemaakt voor toeristische gebieden, maar ook dan moet met de sociale gevolgen voor kleine ondernemers rekening worden gehouden, stelt de partij.

Ontwikkelingshulp

De SP wil meer uitgeven aan ontwikkelingshulp. Het congres besloot dat de internationaal afgesproken norm van 0,7 procent van het bruto nationaal product onvoldoende is. Daarom wordt een uitgave van 0,8 procent in het programma opgenomen.

De afdelingen Rotterdam, Amsterdam en Utrecht hadden tot dit besluit opgeroepen. Tweede Kamerlid Ewout Irrgang uitte namens de programmacommissie bezwaar tegen het voorstel wegens de financiële consequenties ''We willen niet meer hulp, maar betere hulp. Dat kan met hetzelfde geld", zei hij. De leden willen de rekening voor de crisis echter niet bij de allerarmsten leggen.

Met het besluit ligt de partij op ramkoers met de VVD, die fors wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Volgens de partij van premier Mark Rutte moet er jaarlijks geen 4,4 miljard naar de ontwikkelingshulp maar 1,4 miljard. Overigens besloot het CDA zaterdag op het partijcongres om vast te houden aan de norm van 0,7 procent. Het CDA vormt samen met de VVD het huidige, demissionaire kabinet. 

Kernenergie

Het congres heeft het partijbeleid rond kernenergie aangescherpt. De leden van de partij namen in het verkiezingsprogramma op dat er geen vergunningen zullen worden verleend voor nieuwe kolen- of kerncentrales.

Ook werd besloten kernafval niet meer ondergronds op te slaan. Tevens mag het niet worden hergebruikt of bewerkt.

Een voorstel om de kerncentrale in Borssele snel te sluiten, haalde het niet. Wat de SP betreft gaat de centrale pas dicht als dat contractueel mogelijk is. Om binnen vier jaar Borssele te sluiten is een miljard euro nodig. Die geeft de partij liever aan andere doelen uit.