DEN HAAG - Geert Wilders heeft ruzies en argwaan in de PVV zelf veroorzaakt. In het openbaar claimt hij daadkracht, maar binnenskamers ontbreekt het daaraan.

Wilders viel op door aarzelend en onhelder optreden, meldt NRC Handelsblad zaterdag op basis van eigen onderzoek.

De krant voerde gesprekken met 19 PVV'ers. Verder kreeg NRC volgens eigen zeggen inzage in partijnotulen en andere interne documenten van de Partij voor de Vrijheid.

Eén intern conflict ontstond toen Wilders de omstreden PVV'er Cor Bosman als gedeputeerde in het Limburgse provinciebestuur wilde.

Bosman had daarvoor een PvdA-politicus een 'uitgekotst stuk halalvlees' genoemd. Volgens NRC blijkt uit notulen dat de fractievoorzitter van de PVV in Limburg, Laurence Stassen, Wilders aanwijst als veroorzaker van de ruzies.

Daadkracht

Ook zou de PVV-voorman in financiële kwesties te weinig daadkracht tonen.

Zo werd hij geïnformeerd dat het Tweede Kamerlid Raymond de Roon een ongebruikelijk hoge salarisverhoging aan een medewerkster gunde en later dat de Zeeuwse senator Peter van Dijk zijn stiefdochter als medewerker aanstelde. ''Hij was ontstemd, maar greep niet in'', constateert de krant.

Het uitgebreide artikel gaat ook in op de partijfinanciering. Ex-PVV'er Hero Brinkman verhaalt over een koffer met 75.000 dollar in contanten die aan de partij was overhandigd. Brinkman bevestigde dit zaterdag. ''Ik kan bevestigen wat Geert Wilders aan mij heeft verteld over die koffer. Er zijn tonnen uit Amerika gekomen'', aldus Brinkman.

Buitenlandse geldstromen

Hij is geen voorstander van die buitenlandse geldstromen. ''Ik zit in de Tweede Kamer voor Nederland en niet voor het buitenland'', zegt Brinkman.

In een schriftelijke reactie aan de krant zegt Wilders dat ''het artikel bol staat van roddel en achterklap van ex-PVV-ers.''