DEN HAAG - CDA-lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma wil meteen na de verkiezingen van 12 september een akkoord sluiten met organisaties van werkgevers en werknemers over het creëren van banen.

Hij zegt dat zaterdag in een interview met de Volkskrant. Volgens Buma is het begrotingsakkoord onder hoge tijdsdruk zonder werkgevers en werknemers tot stand moeten komen, maar is de tijd nu rijp voor een breed akkoord.

Buma vindt dat er een taak voor het CDA als middenpartij ligt om bedrijfsleven en vakbeweging te betrekken bij de aanpak van de crisis.

''Nederland komt nooit via de flanken uit de crisis. Dat is nooit zo geweest, dat zal ook nu niet gebeuren. Dus moet er een stabiel midden zijn. Het CDA is wel kleiner geworden, maar we zitten als vanouds in het midden bij de werkgever en de werknemer, het maatschappelijk middenveld.''