DEN HAAG - Binnen de bebouwde kom mogen geen nieuwe moskeeën meer gebouwd worden,

Dat stelt de PVV voor in haar verkiezingsprogramma.

De partij van Geert Wilders pleit al langer voor een totale stop op de bouw van nieuwe moskeeën, maar krijgt daarvoor nauwelijks steun. 

Voor het plan om in ieder geval een verbod op de bouw van moskeeën in de bebouwde kom in te stellen hoopt Wilders wel steun te krijgen.

“Het is te gek voor woorden dat kerken in ons land inmiddels moeten wijken voor moskeeën, zoals in de Utrechtse Parkwijk in Leidsche Rijn is gebeurd", stelt Wilders.

"We moeten opkomen voor onze eigen joods-christelijke cultuur en de islam hoort daar niet bij. Hoe verder moskeen uit het zicht en uit de bebouwde kom komen te staan, hoe beter."

Dinsdag wordt het verkiezingsprogramma van de PVV gepresenteerd.