DEN HAAG - Minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) waarschuwt de regeringspartijen VVD en CDA dat hun voorstellen om de wetgeving rond het energielabel aan te passen, in strijd zijn met de EU-wetgeving.

Nederland kan dan boetes krijgen van Brussel.

VVD en CDA willen af van het uitgebreide verplichte energielabel op woningen en de regel dat een notaris zonder zo'n label niet mag overgaan tot de formele afronding van de verkoop van een huis.

Spies deed een uitdrukkelijk verzoek aan haar eigen CDA en de VVD om hun amendementen op het wetsvoorstel in te trekken. Doen ze dat niet, dan wil Spies die amendementen voor advies naar de Raad van State sturen.