DEN HAAG - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt asielverzoeken van Libiërs weer individueel.

Dat schrijft minister Gerd Leers (Asiel) aan de Tweede Kamer. Libië is niet zo onveilig meer dat iedere asielzoeker die terugkeert er gevaar loopt, stelt hij.

Een jaar lang kregen Libische asielzoekers wel opvang, maar over hun asielverzoek werd nog geen besluit genomen. Ook hoefden asielzoekers die eerder waren afgewezen, voorlopig niet terug naar Libië.

Nu Libië veiliger is, houdt de IND ook de verblijfsvergunningen tegen het licht die eerder tijdelijk aan Libiërs werden verleend.

Alles over de Arabische lente in ons dossier