DEN HAAG - De PvdA vindt dat de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de kredietcrisis onderzocht, haar rapport ''evenwichtiger'' had moeten presenteren. 

Het rapport herbergt volgens PvdA-Tweede Kamerlid Ed Groot stevige kritiek die genuanceerd is opgeschreven, maar in de mondelinge presentatie door commissievoorzitter Jan de Wit (SP) was het oordeel over het toenmalige kabinet keihard.

De Groot zei dat dinsdag in het debat over het in april gepresenteerde enquêterapport. Als voorbeeld noemde de PvdA'er de discussie over de koopprijs van ABN Amro en Fortis Bank Nederland.

In het rapport staat volgens Groot dat niet vast te stellen is dat het kabinet te veel heeft betaald, maar in de presentatie lag het er in zijn ogen ''duimendik bovenop'' dat dat wel het geval was. SP-Kamerlid Ewout Irrgang vond de kritiek op de presentatie onterecht.

Grote fouten

De enquêtecommissie concludeerde dat de Nederlandse autoriteiten grote fouten hebben gemaakt bij de miljardeningrepen die nodig waren om Fortis/ABN Amro en ING tijdens de financiële crisis van de ondergang te redden.

Beide financiële instellingen kwamen in het najaar van 2008 door eigen toedoen in ernstige problemen waardoor de financiële stabiliteit in Nederland in gevaar kwam. Bovendien werd de Tweede Kamer veelal te laat en een aantal keren onvolledig geïnformeerd door de toenmalige minister van Financiën Wouter Bos (PvdA).

Conclusies

Een meerderheid van de Kamer onderschreef dinsdag in grote lijnen de conclusies en aanbevelingen van de enquêtecommissie. Wel benadrukten met name CDA en PvdA dat er destijds onder uitzonderlijke omstandigheden moest worden opgetreden en dat alternatieven eigenlijk niet voorhanden waren.

Donderdag reageert commissievoorzitter De Wit op alle vragen vanuit de Kamer. Pas na de verkiezingen van 12 september volgt het debat met het kabinet over het rapport.