DEN HAAG - Pensioenfondsen moeten hun deelnemers beter informeren over hun persoonlijke situatie.

Minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) wil daartoe de Pensioenwet aanpassen, schrijft hij dinsdag aan de Tweede Kamer.

Hoewel pensioenfondsen de huidige communicatieverplichtingen al goed naleven, is de gegeven informatie niet altijd in een oogopslag goed te begrijpen voor de deelnemers.

"De informatie is nu vaak te algemeen, terwijl het uiteindelijk gaat om de persoonlijke situatie van de deelnemer", schrijft de minister. Volgens Kamp wordt bovendien soms een te rooskleurig beeld gegeven over de hoogte van het pensioen. Ook wordt te weinig inzicht gegeven in onzekerheden.

Kamp wil het voorstel voor de aanpassingen van de Pensioenwet begin 2013 naar de Kamer sturen. Pensioenfondsen krijgen daarbij ook meer ruimte om digitaal met hun klanten te communiceren.