DEN HAAG - Kleine scholen moeten de mogelijkheid krijgen zich af te splitsen van grotere schoolbesturen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van SP-Kamerlid Jasper van Dijk aangenomen om dit te regelen.

De motie roept het kabinet op om met een voorstel te komen. De Kamer wil hiermee de mogelijkheid bieden om de schaalvergroting in het onderwijs tegen te gaan.

'Schaalverkleining'

Afgelopen periode zijn enorme schoolinstellingen als Inholland en Amarantis in de problemen gekomen.

"Dit is een belangrijke stap in de richting van schaalverkleining", aldus Van Dijk. "Talloze fusies hebben tot megascholen geleid. Met dit voorstel zet de SP de menselijke maat in het onderwijs voorop."