DEN HAAG - Het kabinet stelt 10 miljoen euro beschikbaar zodat patiënten met Q-koorts ondersteund kunnen worden met advies, begeleiding en onderzoek. 

Het is niet de bedoeling dat patiënten met dat geld schadeloos worden gesteld.

Het geld komt er vanwege de ''uitzonderlijke en indringende gevolgen'' van de epidemie. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) schrijven dat dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op een kritisch rapport van de Nationale Ombudsman over de aanpak van de Q-koortsuitbraak.

Ombudsman Alex Brenninkmeijer pleitte wel voor een tegemoetkoming voor de getroffenen van de uitbraak in 2007. Zeker 25 mensen met Q-koorts zijn overleden, tienduizenden raakten afgelopen jaren besmet en nog steeds ondervinden veel patiënten dagelijks de gevolgen.

Traag

Brenninkmeijer vindt dat de overheid te weinig oog had en heeft voor de mensen die ziek werden. Hij vindt dan ook dat er te traag is gehandeld en dat daarmee het vertrouwen van burgers is geschonden. Excuses zijn volgens hem op zijn plaats.

Schippers en Bleker schrijven het te betreuren dat het vertrouwen in de overheid is geschaad en ze willen dat herstellen.