AMSTERDAM - Het partijbestuur van GroenLinks trekt het boetekleed aan voor de chaotische gang van zaken rond het lijsttrekkersreferendum tussen Jolande Sap en Tofik Dibi.

Er wordt gewerkt aan een plan om dit in de toekomst beter te laten verlopen. Dat staat in de congreskrant, waarin het partijbestuur verantwoording aflegt over de interne strijd om het lijsttrekkerschap. GroenLinks congresseert zaterdag.

Het bestuur benadrukt dat in eerste instantie werd vastgehouden aan de afgesproken procedures. Die hielden in dat de kandidatencommissie bepaalde of kandidaten geschikt waren. Het partijbestuur voelde er weinig voor om 'tijdens het spel de spelregels te veranderen'.

Toen Dibi een gooi deed naar het lijsttrekkerschap werd hij ongeschikt bevonden door de kandidatencommissie. Het nieuws over zijn kandidatuur zong echter al rond in de media, wat het partijbestuur voor een dilemma stelde: vasthouden aan de regels die door het congres waren bepaald of gehoor geven aan de wens van prominente leden om een referendum te organiseren. Uiteindelijk werd besloten om een referendum te houden.

Publiciteit

"Alles overziend en overwegende, constateren we dat de gevolgde werkwijze en procedure tot veel (extra) publiciteit hebben geleid, gepaard gaande met veel interne en externe publiciteit", stelt het bestuur. "We hebben fouten gemaakt en ervan geleerd. We hadden onze overwegingen en het van de regels afwijkende besluit sneller en duidelijker naar partij en media moeten communiceren."

Het partijbestuur wil bij het voorjaarscongres in 2013 een voorstel aan de leden voorleggen om de regels te veranderen. Zo moet de procedure worden versneld en moeten eenduidige eisen aan kandidaten worden gesteld.