DEN HAAG - Minister Henk Kamp van Sociale Zaken kan nog niet reageren op uitlatingen van EU-president Herman Van Rompuy over wijzigingen in het Europees pensioenbeleid.

Kamp heeft dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Diverse fracties wilden opheldering naar aanleiding van uitspraken van Van Rompuy in een Duitse krant.

Hij zei daarin dat Brussel de lidstaten economische aanbevelingen moet kunnen doen met een verplichtend karakter over onder meer het pensioenbeleid.

Kamp schrijft dat het plan nog niet beschikbaar is en dat hij er inhoudelijk dus nog niets over kan zeggen. Hij voegt er wel aan toe dat de opmerkingen van Van Rompuy in het interview aansluiten bij een eerdere nota van de Europese Commissie over pensioenen.

De commissie wil onder meer dat de lidstaten zorgen dat er een beter draagvlak komt voor pensioenen door te zorgen dat mensen langer aan de slag blijven en doordat hun overheidsfinanciën op orde komen. Het kabinet is het hiermee ''in den brede'' eens, maar vindt wel dat EU-landen zelf moeten kunnen beslissen hoe ze hun pensioenstelsel inrichten.