DEN HAAG - De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft maandag haar conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd. Een overzicht van de belangrijkste punten:

- Geleidelijk afschaffen van hypotheekrenteaftrek. Maximum op 45 procent en daarna 1,5 procent per jaar afbouwen

- Vanaf 2018 geleidelijk AOW-leeftijd verhogen zodat die in 2030 67 jaar is

- Schrappen van aanschaf JSF

- Kortere WW, hogere uitkering gedurende eerste maanden

- Afschaffen belastingkortingen producenten en grootverbruikers fossiele energie

- 20 procent hogere brandstofaccijnzen

- Heffing van 25 euro per vierkante meter voor bouwen op onbebouwde grond

- Afschaffing accijnsvrijstelling en lagere tarieven voor rode diesel, LPG, scheepvaart en kerosine

- Hoogste btw-tarief voor vlees, vis, zuivel en eieren

- Heffing van 2 euro per kilo vlees

- Kilometerheffing van 15 cent voor vrachtverkeer