DEN HAAG - Het aantal nevenfuncties van bestuurders en commissarissen moet verder worden beperkt.

Daarvoor pleit PVV-Kamerlid Louis Bontes, zo laat hij weten aan NU.nl.

Hij vindt dat het aantal toezichthoudende functies moet worden beperkt tot drie. Bestuurders mogen er nog maar één commissariaat op na houden.

Bontes stelt dat een eerder SP-voorstel om het aantal nevenfuncties te beperken nog te veel weeffouten bevat. Zo gold de beperking uitsluitend voor grotere bedrijven en stichtingen, terwijl veel nevenfuncties zich richten op cultuur en goede doelen.

Deze vallen buiten de regels, waardoor veel toezichthouders en bestuurders nog altijd tientallen nevenfuncties hebben.

Zelfstandige bestuursorganen

De PVV wil verder dat ook zelfstandige bestuursorganen, zoals het Kadaster, de mededingingsautoriteit NMa en stroomnet-beheerder TenneT, onder deze regels gaan vallen.

Volgens Bontes bewijst het toezicht bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) dat ook voor de zelfstandige bestuursorganen actie nodig is.

Albayrak

Bestuursvoorzitter Nurten Albayrak van het COA raakte vorig jaar in opspraak. Een onderzoekscommissie concludeerde dat de bestuursstijl van Albayrak zorgde voor een verziekte sfeer. Ook werden vraagtekens gezet bij de Raad van Toezicht, die de misstanden niet had voorkomen.

Volgens Bontes is er binnen Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen en de besturen nog te veel sprake van een old-boys-network met het risico op belangenverstrengeling. Ook hebben sommigen zo veel nevenfuncties dat er onvoldoende betrokkenheid is met de organisatie.