RIJSWIJK - Nederland heeft op de VN-duurzaamheidstop in Rio de Janeiro een aantal belangrijke voorzetten gegeven.

Dat zei staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) zaterdag nadat de top was afgerond.

Enkele van die voorzetten, gedaan op de zogenoemde 'side events' met bedrijven en kennisinstellingen, zijn dat de KLM het voor grote bedrijven mogelijk maakt om bij een reis biobrandstof in te kopen en dat Nederland Rio en andere steden gaat helpen met een betere infrastructuur voor fietsen.

''Ook hebben we samen met de Nederlandse afvalsector aan Brazilië laten zien wat het recyclen van afval kan opleveren'', aldus Atsma.

Volgens Atsma's collega Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) zijn de resultaten van Rio ''minder dan gehoopt maar meer dan verwacht''. ''Zoiets gaat ook stap voor stap.'' Er ligt volgens Knapen een ambitie ''die we met z'n allen moeten waarmaken.''

Cramer

Oud-minister van Milieu en hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht Jacqueline Cramer stelt dat het tijdens de top ontbrak aan concrete doelstellingen. De teleurstellende uitkomst was daarom te verwachten, vindt ze.

Volgens Cramer is het in het huidige tijdsgewricht bijna niet mogelijk om tot afspraken over duurzaamheid tussen landen te komen, omdat er te veel machtsconflicten zijn. De groei in Westerse landen is ten koste gegaan van het milieu, zegt zij. Toch is de oud-minister niet cynisch over 'Rio'. ''De top is meer dan een vergadering tussen landen''.

Milieudefensie

Milieudefensie is teleurgesteld. De top heeft volgens de organisatie geen enkele concrete afspraak opgeleverd over het afschaffen van subsidies op fossiele brandstoffen. ''Een aantal maatregelen die van levensbelang zijn voor het redden van de planeet, zijn onder invloed van het bedrijfsleven tandenloze compromissen geworden'', aldus Geert Ritsema van Milieudefensie.

''De lidstaten blijken ook niet bereid om bedrijven verantwoordelijk te houden voor de milieuschade en mensenrechtenschendingen die ze veroorzaken. Zelfs niet om hen te verplichten daarover te rapporteren'', aldus Ritsema.