AMSTERDAM - Het rijk en de gemeente Amsterdam hebben een kritisch rapport uit 2003 over een miljardenplan voor ontwikkeling van de Zuidas in het geheim achtergehouden.

Dat schrijft het Parool zaterdag dat het rapport in handen heeft. Een oud-topambtenaar bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu zegt in de krant dat de conclusies op dat moment 'niet goed vielen'.

In het rapport worden vraagtekens geplaatst bij het plan om de ringweg A10 en het spoor bij de Zuidas ondergronds te maken en daarboven een nieuw stadshart te creëren.

De deskundigen die het rapport hebben opgesteld, omschrijven de genoemde maatregelen als te ingrijpend en optimistisch.

Bescheidener aanpak

Het rapport bevatte adviezen van rijksbouwmeester Jo Coenen en architecten Vittorio Gregotti, Manuel de Sola-Morales en Kees Christiaanse. Ook directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel droeg er een steentje aan bij.

In het rapport werd gesteld dat gezien de economische schommelingen de kosten en geraamde opbrengsten opnieuw tegen het licht moesten worden gehouden en werd een bescheidener aanpak voorgesteld.

Eigen plan

Het ministerie en de gemeente hielden ondanks het kritische rapport vast aan het plan, maar vanwege bouwrisico's en financiële tekorten werd pas dit jaar definitief een besluit genomen.

In dit besluit wordt uitgegaan van een bescheidener aanpak, waarbij de Zuidas in delen op de schop gaat. Ook blijft het spoor bovengronds en komt op de twee wegtunnels geen bebouwing.