DEN HAAG - VVD-partijvoorzitter Benk Korthals verwacht in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september een lange en hete politieke zomer.

Hij zei dat zaterdag op het voorjaarscongres van de VVD in Den Haag.

Het is in het belang van Nederland en in het belang van de partij dat de VVD weer de grootste wordt en met Mark Rutte opnieuw de premier levert, zei Korthals.

''Wij hebben een lijsttrekker die met grote deskundigheid, dito betrokkenheid en met veel verve de zware last van het premierschap draagt, een lijsttrekker die niet alleen een sieraad is voor de VVD, maar ook voor het land."

"Dames en heren, de VVD prijst zich gelukkig met Mark Rutte als nummer één op onze lijst. Hij gaat ervoor zorgen en wij gaan hem daarbij helpen, dat de VVD de eerste partij blijft van het land'', zei Korthals.

Snelle formatie

Hij riep ook op om na de verkiezingen tot een snelle formatie te komen en een regeerakkoord op hoofdlijnen af te spreken. Dat versterkt de politieke verantwoordelijkheid, maar ook de rol van het parlement en daarmee het dualisme.

Bij de vorige verkiezingen in juni 2010 had ook Rutte de ambitie om binnen 3 weken tot een kabinet te komen. Het duurde uiteindelijk 127 dagen voor een nieuw kabinet op het bordes stond.