DEN BOSCH - Provinciale Staten van Noord-Brabant willen dat in 2013 en 2014 nachttreinen blijven rijden in de provincie. Een ruime meerderheid is bereid daar ook na dit jaar geld voor uit te trekken.

In Brabant rijden sinds eind 2007 als proef nachttreinen na een initiatief vanuit Provinciale Staten. Omdat de nachttreinen niet rendabel zijn, betalen de steden en de provincie bij (5 miljoen tot dusver).

Provinciale Staten concluderen dat er genoeg markt is omdat de kosten op jaarbasis nog steeds dalen.

Gedeputeerde Ruud van Heugten onderhandelt op dit moment met de Nederlandse Spoorwegen over voortzetting van het experiment. Hij is optimistisch over de uitkomst, vertelde hij vrijdag.