DEN HAAG - Huisartsen gaan voor 50 miljoen euro besparen op uitgaven aan medicijnen door waar mogelijk de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven. 

Dat is minister Schippers (Volksgezondheid) met de huisartsen (LHV) overeengekomen, zo werd vrijdag bekend. 

Ook hebben de huisartsen toegezegd doorverwijzingen naar medisch-specialistische zorg zoveel mogelijk te beperken. 

In ruil mogen de uitgaven voor de huisartsenzorg met 2,5 procent stijgen. Daarnaast zijn er extra uitgaven mogelijk voor meer zorg in de buurt, waarbij de huisarts een centrale rol krijgt in de verdere ontwikkeling.

Openingstijden

De huisartsen zullen daarvoor de invoering van innovatieve methoden gaan stimuleren, zoals e-health en op de bewoners afgestemde openingstijden. 

Patiënten zullen bij de huisarts ook op naam ingeschreven blijven, omdat de minister de persoonlijke relatie tussen huisarts en patiënt wil behouden.

Geen korting

De financiële overschrijding van de huisartsenkosten over 2011, van 99 miljoen euro, leidt nu niet tot een korting voor de huisartsen.

Mochten de kosten in 2012 opnieuw het budget te buiten gaan, dan zal Schippers proberen een korting te voorkomen, zo heeft ze toegezegd.

Verder worden binnenkort de uitkomsten verwacht van verschillende onderzoeken van de Nederlandse Zorgautoriteit. Afgesproken is alvast dat de uitkomsten daarvan geen effect zullen hebben voor de huisartsenbekostiging in 2013.

GGZ

Maandag werd ook al een akkoord gesloten met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daarin werd afgesproken dat patiënten vaker thuis zullen worden behandeld, waarbij de huisartsen een belangrijkere rol zullen krijgen.

De huisartsen hebben nu toegezegd dat ze hierop zullen inspelen. Er komt extra geld beschikbaar voor de rol die de GGZ-praktijkondersteuners voor huisartsen kunnen gaan spelen.

Vertrouwen

Minister Schippers zegt heel blij te zijn dat het akkoord is gelukt. "Dit was ook nodig om opnieuw vertrouwen in elkaar te krijgen."

Ze benadrukt dat het van groot belang is dat mensen eerst kijken wat ze zelf kunnen doen, voordat ze hun toevlucht nemen tot zorg.