AMSTERDAM - Jonge asielzoekers moeten binnen acht dagen te horen krijgen of ze kunnen blijven of niet.

Zo moet worden voorkomen dat minderjarige asielzoekers zich in Nederland wortelen.

De ministerraad spreekt vrijdag over dit voorstel van minister Gerd Leers van Immigratie.

Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) bespreekt vrijdag een voorstel hiertoe in de ministerraad. Een woordvoerder van Leers berichtgeving van RTL Nieuws. Leers wil een einde maken aan de regeling omdat die ''valse hoop en verkeerde verwachtingen'' wekt, aldus de woordvoerder.

Vertrekprocedure

Voor kinderen die buiten hun schuld om toch niet terug naar hun eigen land kunnen, komt een zogenoemde buiten-schuld-procedure. Dat betekent dat als een kind na 3 jaar nog niet terug heeft kunnen gaan en nog geen 18 is, hij of zij toch een verblijfsvergunning krijgt. Wanneer een uitgeprocedeerde minderjarige 18 wordt en die 3 jaar zijn nog niet voorbij, komt hij weer in de gewone vertrekprocedure terecht.

Kinderen die geen asiel krijgen moeten terug naar hun land van herkomst. Als in een land geen goede opvang mogelijk is, zal Nederland proberen daar een zogeheten terugkeerhuis op te zetten. Die zijn er al in Angola en de Democratische Republiek Congo.

Unicef bekritiseerde onlangs plannen van Leers om ook zo'n terugkeerhuis in Afghanistan op te zetten. Nederland schendt het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties als dat plan doorgaat, aldus Unicef.

Generaal pardon

In ons land verblijven meer dan 1300 afgewezen minderjarige asielzoekers. Hun dossiers worden door Leers opnieuw bekeken.

De ChristenUnie en de PvdA hebben in de Tweede Kamer een initiatiefwet ingediend waarin zij Leers oproepen tot een generaal pardon voor asielkinderen. Ook de vier grote steden hebben zich achter de oproep voor een kinderpardon geschaard. Leers heeft gezegd hier niet aan te willen.