DEN HAAG - Het zou onzorgvuldig zijn om de Raad voor Cultuur opnieuw om advies te vragen over subsidies voor de kunst- en cultuursector. 

Dat stelde staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) donderdag tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

Enkele partijen, zoals de PvdA, SP en GroenLinks, struikelen erover dat Zijlstra op Prinsjesdag een besluit neemt over de subsidies, terwijl er dan net verkiezingen zijn geweest. ''Sommige partijen willen meer gaan investeren in cultuur'', zei GroenLinks-Kamerlid Mariko Peeters.

Spelregels

''Het is harteloos om van alles van de sector te verlangen als op 12 september alles weer anders wordt'', aldus PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing.

De Kamerleden stelden dat een nieuw advies van de Raad voor Cultuur wat pijnpunten zouden kunnen wegnemen.Zijlstra vindt juist dat de procedure die met de Kamer is afgesproken moet worden gevolgd. Een nieuw advies kan deze procedure stilleggen waardoor onduidelijkheid zal ontstaan, ook voor instellingen die wel een positief subsidieadvies hebben gehad. ''Je kunt niet gedurende de rit de spelregels veranderen'', zei Zijlstra.

Omslag

Bovendien proeft hij uit de concept-verkiezingsprogramma's nog niet een fundamentele omslag voor na 12 september. ''Als de nieuwe regering additioneel budget heeft, dan kun je met een regeling besluiten hoe dat verdeeld moet worden. Maar dat is nu niet aan de orde'', aldus de staatssecretaris. SP-Kamerlid Jasper van Dijk stelde daarop ''na de verkiezingen dan maar te zien hoe we de schade kunnen herstellen''.

De raad beoordeelde eind mei 118 aanvragen van kunst- en cultuurinstellingen voor subsidie, waarvan er 73 een positief advies kregen. Zijlstra stelde het grootste deel van het advies over te zullen nemen. Tegen 62 adviezen is bezwaar gemaakt. Daar zal de Raad voor Cultuur half juli op reageren. Vervolgens neemt Zijlstra een besluit met Prinsjesdag, waarna de Kamer daar in november weer over zal praten.

Voor de periode 2013-2016 is bijna 310 miljoen aan rijkssubsidie voor cultuur te verdelen.