DEN HAAG - Nederland geeft Irak onder voorwaarden 5,5 miljoen euro voor de herintegratie van uitgeprocedeerde Irakese asielzoekers die vanuit Nederland terugkeren naar hun land.

Het geld is bedoeld voor een fonds voor huisvesting, zorg en scholing voor de terugkerenden.

Ook biedt ons land 50 plaatsen aan hogescholen in Nederland aan voor Irakezen om eerst een studie te doen. Dan zijn ze beter toegerust op een toekomst in land van herkomst.

De plaatsen worden aangeboden in samenwerking met de organisatie UAF voor studie en werk voor hoger opgeleide vreemdelingen.

Niet vrijblijvend

Het aanbod is echter niet vrijblijvend, zei minister Gerd Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) donderdag in Den Haag na een gesprek met zijn Iraakse collega Shafiq Duski (Migratie). Irak moet volgens Leers wel meewerken aan de terugkeer van uitgeprocedeerde landgenoten.

Leers gaat in september naar de Iraakse hoofdstad Bagdad om verder te praten. Duski overlegt intussen met het parlement over het wel of niet accepteren van het aangeboden pakket.

Hij wil in elk geval een gefaseerde terugkeer, omdat het om heel veel mensen gaat. Irak kan dat niet zomaar aan. ''We willen niet met grote aantallen geconfronteerd worden'', aldus Duski. Er zijn tienduizenden Irakezen in heel Europa. Ze vluchtten veelal voor het regime van Saddam Hoessein.

Ter Apel

Volgens Leers was het overleg met Duski niet gemakkelijk. Duski was de afgelopen dagen in Nederland naar aanleiding van telefoongesprekken met Leers over het tentenkamp van Iraakse asielzoekers bij Ter Apel.

Die protesteerden daarmee tegen hun dreigende uitzetting uit Nederland. De mensen uit het tentenkamp kregen opvang van Leers in afwachting van de komst van Duski. Die opvang wordt nu verlengd tot het bezoek van Leers aan Bagdad.

Beide bewindslieden hopen dat zoveel mogelijk mensen vrijwillig terugkeren. Dat levert deze mensen altijd al een bedrag en wat immateriële bijstand op. Voor wie niet vrijwillig gaat, worden naar 'alternatieve mogelijkheden' voor vertrek gezocht.