DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) moet toch de mogelijkheden in kaart brengen om mensen via een flex-AOW meer keuzevrijheid te geven over wanneer ze stoppen met werken.

Dat vinden VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, de coalitie van het begrotingsakkoord, blijkt uit een motie die Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks donderdag indient namens de 5 partijen.

Kamp had eerder op de dag juist gezegd dat hij niet wil kijken naar de flex-AOW, zoals een Kamermeerderheid wil. Volgens hem kost dit geld en dat is er niet. Meer keuzevrijheid zou het effect van de hogere AOW-leeftijd teniet doen, omdat minder mensen langer gaan doorwerken.

Langer doorwerken

Maar de 5 partijen noemen keuzevrijheid met de verhoging van de AOW-leeftijd ''belangrijk en wenselijk''. Volgens Klaver is dat nodig om meer recht te doen aan verschillen tussen mensen. In zware beroepen willen werknemers vaker eerder stoppen met werken, terwijl anderen misschien weer langer door willen.

De kosten zouden in de hand gehouden kunnen worden, door bij eerder pensioen te korten op de AOW-uitkering. Ook wordt langer doorwerken gestimuleerd met een hogere uitkering en de mogelijkheid om in deeltijd aan de slag te blijven met een gedeeltelijke AOW.