DEN HAAG - De PVV maakt zich schuldig aan racisme. Dat zal GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi donderdag inbrengen tijdens een integratiedebat in de Tweede Kamer.

PVV-Kamerlid Joram van Klaveren vroeg in april een brief aan minister Leers (Integratie) over de allochtonencijfers in de grote steden.

Uit deze cijfers zou blijken dat in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam inmiddels de helft van de inwoners allochtoon is.

Volgens Van Klaveren is dit zorgwekkend gezien de 'extreme' oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de criminaliteit.

Allochtonië

"Ik heb op de landkaart 'Allochtonië' en 'Autochtonië' niet kunnen vinden", stelt Dibi. "Dit is puur racisme. En zo zou het ook genoemd moeten worden in plaats van dat we er sluipenderwijs gewend aan raken. Of zelfs legitimeren."

Dibi wijst naar een eerder PVV-voorstel om allochtonen assimilatiecontracten te laten tekenen en om een maximum van 50 procent aan allochtonen in een wijk in te stellen.

VVD

Het steekt de GroenLinks'er dat de VVD dit verzoek om een brief steunde. "Met deze angstpolitiek legitimeert de VVD racisme", aldus Dibi.

VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen zei destijds dat het goed was om de 'brede consequenties' uiteen te zetten van het feit dat de meerderheid in de grote steden inmiddels allochtoon is.

Plaag

Volgens Dibi zien de PVV en de VVD allochtonen per definitie als een bedreiging. "Alsof allochtonen een soort plaag zijn", stelt hij. "Dat is wat anders dan de discussie dat er ook donkere kanten zijn aan immigratie, want daar mag zeker over gedebatteerd worden."

Van Nieuwenhuizen zegt in een reactie de aantijging van Dibi belachelijk te vinden. "Dit is weer een typisch Dibi-verhaal: overspannen in de overdrive."

Ze stelt dat de VVD simpelweg de objectieve feiten wil zien om themagericht problemen aan te pakken. "Het gaat ons dus niet om etniciteit, maar we kijken specifiek naar problemen als criminaliteit, werkloosheid en taalachterstanden", aldus Van Nieuwenhuizen.

"Het komt bijvoorbeeld voor dat tweede generatie kinderen tot hun vierde jaar geen Nederlands horen thuis. Daar moet je in het onderwijs beleid op kunnen maken."

Leers

In zijn brief zegt Leers dat de toename van het aantal allochtonen vooral komt door de tweede generatie. Overigens verwacht hij dat steeds meer niet-westerse allochtonen de komende jaren naar de randgemeenten zullen verhuizen.

Verder laat hij weten dat de statistische indeling van autochtonen en allochtoon geen belemmering mag vormen om te participeren. "Het gaat er om wat mensen kunnen en wie ze zijn", aldus Leers.

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma noemt het verwijt 'lachwekkend'. "Wij brengen massaimmigratie in verband met reeële problemen als islamisering en uitkeringsafhankelijkheid", stelt Fritsma.

"Als hij dat niet ziet leeft hij in ontkenning."