DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) ziet met het verhogen van de pensioenleeftijd geen mogelijkheden om mensen via een flex-AOW meer keuzevrijheid te geven over wanneer ze stoppen met werken.

Dit had een meerderheid van de Tweede Kamer hem gevraagd deze week.

Volgens Kamp is er geen geld voor. Ook vreest hij dat het effect van de hogere AOW-leeftijd verloren gaat als er flexibiliteit wordt ingebouwd en minder mensen langer gaan doorwerken.

De minister zei dit donderdag tijdens een Kamerdebat over verhoging van de AOW-leeftijd, zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in hun begrotingsakkoord hebben afgesproken.

Amendement

De PvdA wil met een amendement een flex-AOW toch mogelijk maken. PvdA-Kamerlid Roos Vermeij wees erop dat mensen met lage inkomens en zware beroepen vaak eerder begonnen zijn met werken en korter leven dan beter betaalden.

Daarom zei ze met haar SP-collega Paul Ulenbelt dat deze mensen eerder moeten kunnen stoppen met werken.

Levensduur

Maar Kamp ziet geen directe relatie tussen iemands inkomen en zijn levensduur, wel met iemands levensstijl. Hij hield de Kamer voor dat de overheidsfinanciën er zo slecht voor staan, dat de welvaart van iedereen wordt bedreigd.

Volgens hem zijn nu maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat in de toekomst mensen nog AOW kunnen krijgen. Ook omdat het beroep op het staatspensioen groter wordt door de vergrijzing.

''Wij kunnen er geen financieel nadelige effecten bij hebben'', benadrukt Kamp. Volgens hem betekent een flex-AOW een verlies van 1,2 miljard euro aan het bruto binnenlandse product, omdat het effect van verhoging van de pensioenleeftijd wordt aangetast.

Toekomst

Het CDA en GroenLinks vroegen de minister of het meer flexibel opnemen van pensioen in de verdere toekomst wel mogelijk is, bijvoorbeeld in 2017 of 2020 als de AOW-leeftijd van 65 jaar al rond of op 66 ligt.

Maar de VVD-bewindsman wilde hier niet op ingaan, omdat voor later nog meer bezuinigingen worden verwacht. Hij wil ook niet beginnen aan een onderzoek naar de flex-AOW.