AMSTERDAM - Wiebe Draijer wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Het ministerie van Sociale Zaken heeft dat dinsdag laten weten, kort nadat de benoeming was uitgelekt. Draijer is momenteel partner van adviesbureau McKinsey.

Het kabinet is afgelopen vrijdag tijdens de ministerraad op voorstel van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) akkoord gegaan met de benoeming van Draijer. Hij volgt Alexander Rinnooy Kan op, hij is sinds 2006 voorzitter van de SER en vertrekt per 1 september.

Kamp

Kamp noemt Draijer ''een man met bijzondere kwaliteiten, die de SER nieuwe impulsen kan geven''. ''Ik ben blij dat hij met zijn achtergrond in het bedrijfsleven de ambitie heeft zich in te zetten voor de publieke zaak.

Als de SER positief adviseert, kan hij officieel worden benoemd. De SER is een belangrijk adviesorgaan van de regering en bestaat uit werkgevers, werknemers en kroonleden.

Draijer studeerde werktuigbouwkunde in Delft. In 1990 werd hij partner bij McKinsey en in 2003 directeur. Draijer was lid van het Innovatieplatform van overheid en deskundigen, dat innovatie en ondernemerschap in Nederland wilde stimuleren.

Hij is ook mede-initiatiefnemer van het onlinediscussie- en actieplatform De Nationale Dialoog, dat van start ging onder de naam 21minuten.nl.

Wientjes

Voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij met de benoeming van Draijer, zo heeft hij dinsdag laten weten. Ook voorzitter Agnes Jongerius van vakcentrale FNV toont zich ingenomen.

Wientjes hoopt dat Draijer erin slaagt ''de impasse in de overlegeconomie te doorbreken'' en dat de SER onder zijn leiding bijdraagt aan het oplossen van de sociaaleconomische problemen in Nederland.

Wientjes wijst op de brede maatschappelijke ervaring van Draijer op het gebied van onderwijs, innovatie, ondernemerschap en versterking van concurrentiekracht.

Jongerius

Ook Jongerius noemt Draijer ''een man van innovatie''. ''En dat lijkt me een goede eigenschap voor een voorzitter die de sociale partners en kroonleden in een tijd als deze naar oplossingen voor grote vraagstukken moet gaan leiden'', aldus de scheidend FNV-voorzitter.

Jongerius kent Draijer persoonlijk van 21minuten.nl. Ze noemt hem ''iemand die het leuk vindt om mensen en ideeën aan elkaar te knopen''.